Sáng 10/8/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 10/8/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/08/2020 3:25:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 10/8/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/08/2020 03:29:07 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 47.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/08/2020 03:29:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 10/08/2020 03:29:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất