Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội


Tên album
Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2020 10:49:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 411,76kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 509,23kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 387,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 384,38kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 358,41kB

Tải ảnh gốc

Sáng 14/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/07/2020 10:54:14 SA

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 378,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất