Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội


Tên album
Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2020 4:09:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:06:40 CH

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình

Dung lượng: 413,19kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:06:40 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 317,65kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:06:40 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 502,86kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:06:40 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 481,39kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:23:09 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 374,33kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/7/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày tạo: 13/07/2020 05:23:09 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận

Dung lượng: 284,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất