Chiều 19/6/2020: Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 19/6/2020: Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/06/2020 5:29:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 522,39kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dung lượng: 304,05kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Dung lượng: 330,91kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Dung lượng: 335,95kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Các Đại biểu Quốc hội tiến hành bấm nút biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Dung lượng: 463,64kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/06/2020 05:33:34 CH

Các Đại biểu Quốc hội tiến hành bấm nút biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Dung lượng: 462,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất