Sáng 16/6/2020: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác


Tên album
Sáng 16/6/2020: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2020 8:58:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Đại biểu Phùng Văn Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 368,51kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 344,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Đại biểu Đặng Thế Vinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 352,69kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 318,09kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 431,01kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày tạo: 16/06/2020 09:02:47 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 330,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất