Sáng 01/6/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA


Tên album
Sáng 01/6/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/06/2020 11:21:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 927,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 781,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 763,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 911,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 888,89kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA

Ngày tạo: 01/06/2020 11:25:18 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất