Sáng 01/6/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 01/6/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/06/2020 10:46:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 948,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 927,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Dung lượng: 826,60kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 729,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 01/06/2020 10:49:05 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 763,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất