Chiều 16/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020


Tên album
Chiều 16/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/05/2020 4:56:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình.

Dung lượng: 944,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình.

Dung lượng: 894,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 957,81kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 935,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 08 dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ngày tạo: 16/05/2020 04:58:43 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất