Chiều 16/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông


Tên album
Chiều 16/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/05/2020 2:47:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày báo cáo.

Dung lượng: 924,81kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 962,82kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.011,47kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 16/05/2020 02:48:37 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất