Sáng 08/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 08/5/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/05/2020 9:31:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 811,31kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 909,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 949,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp.

Dung lượng: 451,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 386,27kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 08/05/2020 09:35:39 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 282,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất