Sáng 28/4/2020: TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp


Tên album
Sáng 28/4/2020: TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/04/2020 8:51:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 948,94kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 914,63kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 870,73kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 710,33kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày tạo: 28/04/2020 08:53:11 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 710,86kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất