Sáng 28/4/2020: TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng


Tên album
Sáng 28/4/2020: TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/04/2020 8:24:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:26:16 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:26:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 914,63kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:26:16 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:26:16 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:49:19 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND Tp. Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo: 28/04/2020 08:49:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 979,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất