Sáng 27/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”


Tên album
Sáng 27/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2020 8:24:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:26:35 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo (tóm tắt).

Dung lượng: 855,06kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:26:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 925,20kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:26:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 942,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:26:35 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:26:35 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Ngày tạo: 27/04/2020 08:29:10 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất