Sáng 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019


Tên album
Sáng 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/04/2020 11:00:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:01:09 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 422,47kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:01:09 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 681,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:01:09 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 717,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:14:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 311,35kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:14:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 405,34kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày tạo: 22/04/2020 11:14:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 405,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất