Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.


Tên album
Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.
Nội dung mô tả
Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 43, sáng ngày 25/03, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.
Ngày tạo
25/03/2020 12:20:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 453,78kB

Tải ảnh gốc

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 276,14kB

Tải ảnh gốc

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 370,87kB

Tải ảnh gốc

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 885,75kB

Tải ảnh gốc

Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày tạo: 25/03/2020 12:25:02 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 449,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất