Chiều 24/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư


Tên album
Chiều 24/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2020 5:05:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo.

Dung lượng: 372,09kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 364,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 392,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 427,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 367,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày tạo: 24/03/2020 05:15:24 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 253,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất