Sáng 23/3/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 23/3/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 43.
Ngày tạo
23/03/2020 9:26:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 323,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 329,83kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 332,19kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 374,94kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Dung lượng: 394,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng 23/3, khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 23/03/2020 09:30:23 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 398,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất