Sáng 10/1/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.


Tên album
Sáng 10/1/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Nội dung mô tả
Sáng 10/1/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Ngày tạo
10/01/2020 9:26:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 320,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 329,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 331,88kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 341,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 346,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày tạo: 10/01/2020 09:30:52 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 349,90kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất