Sáng 27/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng


Tên album
Sáng 27/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/11/2019 8:37:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 359,39kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 628,50kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 420,18kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 278,70kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 316,84kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 08:39:52 SA

Đại biểu Lê Quang Trí - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 291,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất