Sáng 26/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án


Tên album
Sáng 26/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2019 9:34:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 326,92kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 431,12kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 569,40kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Đại biểu Quốc hội xem video clip về việc tổng kết thí điểm hòa giải, đối thoại của Toàn án tại 16 tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua.

Dung lượng: 524,30kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 419,93kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 09:44:37 SA

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 26/11.

Dung lượng: 419,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất