Sáng 22/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều


Tên album
Sáng 22/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2019 9:17:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 266,89kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 372,56kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 277,22kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 291,31kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Đại biểu Lê Quang Trí - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 305,89kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/11/2019 09:19:58 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 365,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất