Sáng 20/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)


Tên album
Sáng 20/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2019 10:40:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 685,21kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 233,69kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 243,87kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Đại biểu Dương Minh Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 265,16kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 293,84kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/11/2019 10:42:42 SA

Đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 266,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất