Phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2019 8:51:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 08:53:31 SA

Đại biểu Hoàng Thị Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 281,08kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 08:53:31 SA

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 12/11.

Dung lượng: 507,04kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 08:53:31 SA

Toàn cảnh phiên họp sáng 12/11.

Dung lượng: 602,16kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 08:53:31 SA

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 282,98kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 08:53:31 SA

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 289,66kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 12/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 12/11/2019 10:38:54 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 323,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất