Chiều 11/11/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione


Tên album
Chiều 11/11/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2019 5:38:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Ngày tạo: 11/11/2019 05:41:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Dung lượng: 484,77kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Ngày tạo: 11/11/2019 05:41:12 CH

Toàn cảnh buổi tiếp.

Dung lượng: 437,96kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Ngày tạo: 11/11/2019 05:41:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Dung lượng: 478,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Ngày tạo: 11/11/2019 05:41:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Dung lượng: 492,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Ngày tạo: 11/11/2019 05:41:13 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione

Dung lượng: 515,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất