Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2019 8:53:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:05 SA

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Dung lượng: 469,29kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:06 SA

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Dung lượng: 408,37kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:06 SA

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Dung lượng: 472,15kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:06 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 422,17kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:06 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp toàn thể sáng 11/11.

Dung lượng: 509,48kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 11/11/2019 08:58:06 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 561,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất