Ngày 04/11/2019: Phiên họp toàn thể tại Hội trường, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Ngày 04/11/2019: Phiên họp toàn thể tại Hội trường, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2019 12:42:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 04/11.

Dung lượng: 658,67kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 507,53kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Dung lượng: 239,84kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dung lượng: 305,74kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Dung lượng: 240,08kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 04/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 04/11/2019 01:43:39 CH

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019.

Dung lượng: 261,54kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất