Sáng 29/10/2019: Phiên họp toàn thể tại Hội trường, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 29/10/2019: Phiên họp toàn thể tại Hội trường, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2019 8:34:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:36:36 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Dung lượng: 290,90kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:36:36 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 29/10

Dung lượng: 613,35kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:36:36 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 509,50kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:36:36 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 533,80kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:36:36 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Dung lượng: 279,46kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 29/10/2019 08:43:02 SA

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Dung lượng: 305,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất