Sáng 25/10/2019: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương


Tên album
Sáng 25/10/2019: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2019 8:38:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 08:40:39 SA

Các Đại biểu Quốc hội tại hội trường sáng 25/10.

Dung lượng: 637,10kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 08:40:39 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 583,60kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 08:40:39 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Dung lượng: 300,87kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 08:40:39 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Dung lượng: 249,88kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 09:02:59 SA

Đại biểu Cao Đình Thưởng, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 266,82kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 25/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 25/10/2019 09:02:59 SA

Các đại biểu Quốc hội tại hội trường sáng 25/10

Dung lượng: 479,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất