Ngày 23/10/2019: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động


Tên album
Ngày 23/10/2019: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2019 8:29:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:34:46 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dung lượng: 252,79kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:34:46 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dung lượng: 310,98kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:34:46 SA

Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 409,63kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:34:46 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 527,37kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:34:46 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 507,46kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 23/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 23/10/2019 08:56:44 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 445,57kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất