Sáng 21/10/2019: Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 21/10/2019: Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2019 7:44:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 07:46:00 SA

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc vào đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dung lượng: 496,99kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 07:46:00 SA

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dung lượng: 428,41kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 09:46:43 SA

Quốc hội làm lễ chào cờ

Dung lượng: 577,69kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 09:46:43 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dung lượng: 312,25kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 09:46:43 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 610,16kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/10/2019 09:46:43 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Dung lượng: 323,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất