Chiều 17/10/2019: Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 17/10/2019: Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/10/2019 4:53:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2019 04:56:42 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 398,09kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2019 04:56:42 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 409,32kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2019 04:56:42 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 437,23kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2019 04:56:42 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 325,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất