Sáng 17/10/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét


Tên album
Sáng 17/10/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/10/2019 10:40:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 410,69kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 350,92kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 450,28kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 346,61kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 410,28kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Ngày tạo: 17/10/2019 10:42:15 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 411,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất