Chiều 16/10/2019: TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính


Tên album
Chiều 16/10/2019: TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/10/2019 5:08:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 397,10kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 482,48kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 469,30kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 468,94kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Dung lượng: 468,01kB

Tải ảnh gốc

TVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày tạo: 16/10/2019 05:20:57 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Dung lượng: 402,03kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất