Ngày 15/10/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


Tên album
Ngày 15/10/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, ngày 15/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
Ngày tạo
16/10/2019 1:04:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Dung lượng: 395,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022.

Dung lượng: 411,21kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 466,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Dung lượng: 491,21kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 342,25kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2019 01:08:18 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Dung lượng: 383,60kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất