Sáng 02/10/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith


Tên album
Sáng 02/10/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/10/2019 10:58:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 02/10/2019 11:00:08 SA

Toàn cảnh buổi tiếp

Dung lượng: 519,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 02/10/2019 11:00:08 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Dung lượng: 556,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 02/10/2019 11:00:08 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Dung lượng: 570,16kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 02/10/2019 11:00:08 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất