Chiều 20/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp


Tên album
Chiều 20/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp
Nội dung mô tả
Chiều 20/9/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp do bà Catherine Deroche làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
20/09/2019 5:25:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp do bà Catherine Deroche làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày tạo: 20/09/2019 05:26:58 CH

Dung lượng: 603,73kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp do bà Catherine Deroche làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày tạo: 20/09/2019 05:26:58 CH

Dung lượng: 561,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp do bà Catherine Deroche làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày tạo: 20/09/2019 05:26:58 CH

Dung lượng: 535,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Cộng hòa Pháp do bà Catherine Deroche làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày tạo: 20/09/2019 05:26:58 CH

Dung lượng: 518,18kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất