Sáng 18/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng


Tên album
Sáng 18/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì Phiên họp.
Ngày tạo
18/09/2019 10:52:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Dung lượng: 397,20kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Dung lượng: 414,43kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Dung lượng: 402,69kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Dung lượng: 402,76kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 346,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày tạo: 18/09/2019 10:58:11 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 362,57kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất