Chiều 17/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp


Tên album
Chiều 17/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/09/2019 3:17:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 462,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 431,77kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 434,37kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 521,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 374,54kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày tạo: 17/09/2019 03:22:01 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 427,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất