Chiều 16/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư


Tên album
Chiều 16/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/09/2019 2:46:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 02:50:10 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình.

Dung lượng: 424,59kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 02:50:10 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 412,41kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 02:50:10 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 415,91kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 02:50:10 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 426,74kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 02:50:10 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 375,97kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo: 16/09/2019 03:37:13 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 352,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất