Sáng 14/9/2019: TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án


Tên album
Sáng 14/9/2019: TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/09/2019 9:34:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình.

Dung lượng: 438,03kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình.

Dung lượng: 431,81kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 320,30kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 397,42kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 395,63kB

Tải ảnh gốc

TVQH cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày tạo: 14/09/2019 09:37:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 352,40kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất