Sáng 13/9/2019: TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước


Tên album
Sáng 13/9/2019: TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2019 2:05:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 390,25kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Dung lượng: 379,21kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 414,59kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 428,08kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 310,53kB

Tải ảnh gốc

TVQH Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/09/2019 02:14:27 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 425,56kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất