Ngày 12/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019


Tên album
Ngày 12/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Nội dung mô tả
Ngày 12/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày tạo
12/09/2019 11:25:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Dung lượng: 460,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Dung lượng: 351,75kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác thi hành án

Dung lượng: 462,27kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 350,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác

Dung lượng: 386,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày tạo: 12/09/2019 11:31:26 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 427,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất