Sáng 09/9/2019: Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 09/9/2019: Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 09/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37.
Ngày tạo
09/09/2019 11:10:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 374,14kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 416,83kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 422,75kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Dung lượng: 460,67kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Dung lượng: 505,72kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 09/09/2019 11:12:51 SA

Dung lượng: 509,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất