Sáng 15/8/2019: TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018


Tên album
Sáng 15/8/2019: TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/08/2019 8:39:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 990,86kB

Tải ảnh gốc

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Dung lượng: 902,27kB

Tải ảnh gốc

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Dung lượng: 876,91kB

Tải ảnh gốc

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 805,13kB

Tải ảnh gốc

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 207,90kB

Tải ảnh gốc

TVQH tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Ngày tạo: 15/08/2019 08:44:41 SA

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 227,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất