Chiều 13/8/2019: UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”


Tên album
Chiều 13/8/2019: UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/08/2019 3:50:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 316,36kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 316,24kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 320,30kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 433,93kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 363,90kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày tạo: 13/08/2019 04:02:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát của UBTVQH trình bày báo cáo kết quả (tóm tắt);

Dung lượng: 271,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất