Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)


Tên album
Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Tiếp tục phiên họp thứ 36, chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ngày tạo
12/08/2019 3:51:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Dung lượng: 451,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 409,47kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Dung lượng: 399,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 346,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 419,84kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/08/2019 03:55:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 406,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất