Sáng 06/8/2019: Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật


Tên album
Sáng 06/8/2019: Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật
Nội dung mô tả
Sáng 06/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật.
Ngày tạo
06/08/2019 2:22:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung báo cáo

Dung lượng: 383,60kB

Tải ảnh gốc

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

Dung lượng: 425,63kB

Tải ảnh gốc

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

Dung lượng: 356,82kB

Tải ảnh gốc

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Dung lượng: 421,93kB

Tải ảnh gốc

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong

Dung lượng: 330,74kB

Tải ảnh gốc

Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật

Ngày tạo: 06/08/2019 02:41:47 CH

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan

Dung lượng: 364,31kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất