Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics


Tên album
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics
Nội dung mô tả
Chiều ngày 17/7 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
17/07/2019 4:12:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics

Ngày tạo: 17/07/2019 04:13:50 CH

Dung lượng: 485,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics

Ngày tạo: 17/07/2019 04:13:50 CH

Dung lượng: 458,48kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics

Ngày tạo: 17/07/2019 04:13:50 CH

Dung lượng: 489,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics

Ngày tạo: 17/07/2019 04:13:50 CH

Dung lượng: 419,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics

Ngày tạo: 17/07/2019 04:13:50 CH

Dung lượng: 462,33kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất