Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội


Tên album
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 16/7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội
Ngày tạo
16/07/2019 9:46:06 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 309,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 337,59kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 339,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 361,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 409,93kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Ngày tạo: 16/07/2019 09:51:20 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 414,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất