Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 15/7/2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35
Ngày tạo
15/07/2019 8:37:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35

Ngày tạo: 15/07/2019 08:38:41 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35

Dung lượng: 508,51kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/07/2019 08:38:41 SA

Dung lượng: 199,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/07/2019 08:38:41 SA

Dung lượng: 436,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 15/07/2019 08:38:41 SA

Dung lượng: 249,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất